Jardunaldi ekosozialistaren dokumentuak / Documentos de la jornada ecosocialista

Jardunaldia: Trantsizio ekosozialista Euskal Herrian / Jornada: Transición ecosocialista industrial en Euskal Herria

 

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK / BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA

Otsailak 27 de febrero, Bizkaia Aretoa (Bilbo). 9:30>20:00

Biziaren iraunkortasuna (bai pertsonena, bai ekosistemena) helburu hartuta, zein baliotan oinarritu behar da Industria Plan bat, gizartearen eta naturaren ikuspuntutik funtsezkoak direlako?, zeintzuk sektore lehenetsi behar dira?, zeintzuk murriztu behar dira? eta zeintzuk joan behar dira desagertzen?

Laburpen orokorra / Resumen general

Aurkezpen orokorra/Presentación general: Marije Etxebarria (STEILAS) eta Iñaki Barcena (EHU eta Parte Hartuz).

Ekologikoki iraunkorra. Balio ekologikoak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. Moderatzaileak: Marije Etxebarria eta Iñaki Barcena.

Luis González Reyes (Kimika-Zientzietako doktorea eta “La espiral de la energía”-aren egilekidea). Ideas para un plan industrial ecosocial en Euskal Herria ecológicamente sostenible

Ainhara Plazaola (ELA). Industria politika interbentzioa

Patxi Sanz (Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordeko kidea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

 Eztabaida.

Sozialki bidezkoa. Balio sozialak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. Moderatzailea: Maitane Arri.

Amaia Perez Orozco (Ekonomian doktorea eta “Subversión feminista de la economía”-ren egilea). Ekonomia ekofeminista trantsizio ekosozialistan

Urtzi Ostolozaga (LAB). Industriarenn trantsizio ekosozialista sozialki bidezkoa

Joanes Maiza (CAFeko enpresa batzordeko ordezkari ohia eta Goiene kooperatibaren sortzailea). Bidezko industria transtsizioa. CAF-etik Goiener-era

Eztabaida.

Demokrazian oinarritua. Trantsizio ekosoziala bideratzeko, nola sustatu ditzakete industria sektore batzuk eta nola lor dezakete beste batzuk murriztuz joatea? Moderatzailea: Josemanu Gutiérrez

Alba del Campo (Kazetaria eta “El imperio eléctrico contra todxs”eta “OligopolyOFF”-ko errealizadorea). ¿Cómo impulsar desde las administraciones públicas una transición ecosocial? Aportaciones desde la experiencia municipalista de Cádiz.

Josu Larrinaga (EHU eta Parte Hartuz). Prometeismoa, industria eraldatzeko gainditu beharreko gakoa? Antropozenoa Euskal Herrian: (industria) kultur aldaketarako ideiak

Igor Mera (ESK). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

Eztabaida.

Ondorioak eta agurra

– – – – –

Twitterreko mezuak: #ekosozialistak @ekosozialistak

Argazkiak

Bideoak

Balorazioak / Valoraciones

«EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK / BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA”

#ekosozialistak

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK

Otsailaren 27an, Bizkaia Aretoa (Bilbo). 9:30>20:00

Biziaren iraunkortasuna (bai pertsonena, bai ekosistemena) helburu hartuta, zein baliotan oinarritu behar da Industria Plan bat, gizartearen eta naturaren ikuspuntutik funtsezkoak direlako?, zeintzuk sektore lehenetsi behar dira?, zeintzuk murriztu behar dira? eta zeintzuk joan behar dira desagertzen?

Aurkezpen orokorra: Marije Etxebarria (STEILAS sindikatua) eta Iñaki Barcena (EHUko Zientzia Politikako Saileko katedraduna eta Parte Hartuz taldeko kidea). 09:30—10:00.

Ekologikoki iraunkorra. Balio ekologikoak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 10:00—12:00.

10:00 Moderatzaileak: Marije Etxebarria eta Iñaki Barcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Kimika-Zientzietako doktorea eta Ecologistas en Acción taldeko kidea eta “La espiral de la energía” liburuaren egilekidea). Ikuspegi orokorra: Balio ekologikoak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1) (2)

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (ELA sindikatuko Ingurumen arduraduna). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia. (1) (2) (3) (4)

11:00 (20’) Patxi Sanz (Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordeko kidea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

 11:20—12:00 Eztabaida. Kontalariak.

Sozialki bidezkoa. Balio sozialak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 12:30—14:30.

12:30 Moderatzailea: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Perez Orozco (Ekonomian doktorea, “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” taldeko kidea eta “Subversión feminista de la economía” liburuaren egilea). Ikuspegi orokorra: Balio sozialak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1)  (2)

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (LAB sindikatua: Egitura Sozialeko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

13:30 (20’) Joanes Maiza (CAFeko enpresa batzordeko ordezkari ohia eta Goiener kooperatibaren sortzailea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

13:5014:30 Eztabaida. Kontalariak.

Demokrazian oinarritua. Balio demokratikoak ; trantsizio ekosoziala bideratzeko, legeek eta botere publikoek nola sustatu ditzakete industria sektore batzuk eta nola lor dezakete beste batzuk murriztuz joatea? 16:30—18:30.

16:30 Moderatzailea: Josemanu Gutiérrez

16:35 (35’) Alba del Campo (Kazetaria eta “El imperio eléctrico contra todxs”eta “OligopolyOFF” dokumentaletako errealizadorea). Ikuspegi orokorra: Balio demokratikoak; irizpideak eta gakoak trantsizio ekosoziala bideratzeko: legeek eta botere publikoek nola lor dezakete industria sektore batzuk indartuz joatea eta beste batzuk murriztuz joatea? (1)

17:10 (20’) Josu Larrinaga (EHUko Antropologia irakaslea eta Parte Hartuz taldeko kidea). Euskal Herriko gizartean oinarritutako ikuspegia.

17:30 (20’) Igor Mera (ESK sindikatuko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

17:50 (40’) Eztabaida. Kontalariak:

Hiru saioak batera jarri, eztabaidatu eta ondorioak atera (ondorio horiek sindikatuentzat baliagarriak izan daitezke eta, agian, ezker alternatiboak, adibidez, Parlamentuan erabil ditzake proposamen zehatzak egiteko). 18:30- 19:30. Kontalariak.

–   –   –   –   –

BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA

Desde el punto de vista del sostenimiento de la vida (tanto de los ecosistemas como de las personas), ¿qué valores deben animar ese Plan Industrial?, ¿qué sectores socialmente necesarios habría que priorizar y potenciar? y ¿cuáles habría que reducir y cuáles tenderían a desaparecer?

Presentación general: Marije Etxebarria (del sindicato STEILAS) e Iñaki Barcena (Catedrático de Ciencia Política de la UPV/EHU y miembro del grupo Parte Hartuz). 09:30- 10:00.

Ecológicamente sostenible. Sobre valores ecológicos y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 10:00-12:00.

10:00 Moderadorxs: Marije Etxebarria e Iñaki Bárcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción y coautor del libro “La espiral de la energía”). Planteamiento general: Valores ecológicos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (responsable de Medio Ambiente del sindicato ELA). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

11:00 (20’) Patxi Sanz (Comité de empresa de la Volkswagen en Navarra). Planteamiento centrado en la empresa.

11:2012:00 Debate. Relatorxs.

Socialmente justo. Sobre valores sociales y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 12:30-14:30.

12:30 Moderadora: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Pérez Orozko (Doctora en economía, integrante de la “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” y autora del libro “Subversión feminista de la economía). Planteamiento general: Valores sociales, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (del sindicato LAB. Estructura Social). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

13:30 (20’) Joanes Maiza (ex delegado de la CAF (Gipuzkoa) y fundador de Goiener). Planteamiento centrado en la empresa.

 13:5014:30 Debate. Relatorxs.

Democráticamente decidido. Sobre valores democráticos y sobre: ¿cómo, desde los poderes públicos, se puede incentivar y desincentivar a los distintos sectores industriales para que se de esa transición ecosocial? 16:30—18:30.

16:30 Moderador: Josemanu Gutiérrez.

16:35 (35’) Alba del Campo (Periodista y realizadora de los documentales “El imperio eléctrico contra todxs”y “OligopolyOFF”). Planteamiento general: Valores democráticos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: ¿cómo desde las leyes y los poderes públicos se puede incentivar y desincentivar a los sectores industriales para una transición ecosocial?

17:10 (20’) Josu Larrinaga (Profesor de Antropología de la UPV y miembro del grupo Parte Hartuz). Planteamiento centrado en la sociedad de Euskal Herria.

17:30 (20’) Igor Mera (del sindicato ESK). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

17:50 (40’) – Debate. Relatorxs.

Puesta en común de las tres sesiones, debate y conclusiones (conclusiones que, quizá, pueden ser utilizadas en primer lugar por los sindicatos, pero, también, por la izquierda alternativa para presentar propuestas, por ejemplo, en el Parlamento). 18:30- 19:30. Relatorxs.

HEEn 2. SAIORAKO EGITARAUA (Zirriborroa) / PROGRAMA PARA LA 2ª SESIÓN DE LA EPE (Borrador)

 

 2017-06-03              10:00 – 13:30              Karmela (Fika, 44. Bilbo)

HERRI ESKOLA EKOSOZIALSITAREN 2. SAIORAKO EGITARAUA (Zirriborroa)

PROGRAMA PARA LA 2ª SESIÓN DE LA ESCUELA POPULAR ECOSOCIALISTA (Borrador)

 1.- SARRERA / Introducción

  • Presentación-resumen de la 1ª sesión.
  • Presentación de la 2ª sesión (objetivos, metodología…)
  • Radiografía de la industria en Euskal Herria. ELA.
  • Breve debate (preguntas y aclaraciones).

2.- Industriaren trantsizio ekosozialista baten baloreak / Valores de una transición industrial ecosocialista

  • ¿Qué valores presiden la reconversión basada en la robótica y la automatización impulsada por las instituciones? Presentación: Iñaki Bárcena
  • Trabajo en grupos
  • Puesta en común

– Atsedenaldia –

3.-  Trantsizio esperientziak eta etorkizunerako klabeak / Experiencias de transición y claves de futuro

  • Análisis de experiencias concretas de transición
  • Trabajo en grupos
  • Plenario: Valores, claves y aspectos para un plan industrial ecosocial para EH. Debate de lo expuesto por cada cada grupo de trabajo y acuerdo sobre valores, claves y aspectos, con el fin de sacar un documento.

Prentsaurrekoa eta gero

Maiatzak 3an egin zen prentsaurrekoa, Euskal Gune Ekosozialista eta Herri Eskola Ekosozialista aukezteko, eta gero berri hauek topa ditugu munduan zehar:

Las anteriores son las noticias que hemos encontrado por el mundo, tras la rueda de prensa del 3 de mayo, presentando el Espacio Ecosocialista Vasco y la Escuela Popular Ecosocialista

 

Prentsa txostena: http://bit.ly/EGE_PrentsaTxostena

Dossier de prensa: http://bit.ly/EGE_DossierPrensa

 

Herri Eskola Ekosozialista-Escuela Popular Ecosocialista: 1. proposamena/1ªpropuesta

 

Herri Eskola Ekosozialista-Escuela Popular Ecosocialista Euskal Gune Ekosozialistaren tresna formatiboa eta social bat da. Garapen hezitzaile eta kulturala den egitasmo hau ondorengo gaitaz kezkatuta eta parte hartu nahi duten pertsonei zuzenduta dago: trantsizio ekonomikoak (bai energetikoa, bai eredu produktiboarena: industria, garraioa, eraikuntza, elikadura subiranotasuna…), sozialak (zaintzen antolakuntza soziala, osasuna, hezkuntza…), kulturalak (iraunkortasunerantzko hezkuntza, gure eguneroko bizitza eredua berpentsatzea, jakinduria tradizionala berreskuratzea…), legezkoak (ondare komunak berreskuratzeko eta babesteko legeak, kaleratzearen eta energia-pobreziaren aurka, bioaniztasuna…) eta territorialak (trantsizio bidean dauden udalerriak, ordenazio territoriala, aurrekontu partehartzaileak…). Eskolak laguntzaile papera bete behar du trantsizio hauetan puzzlea osatzen duten hiru baldintza hauek sartzeko: a) ingurumenarekiko iraunkorrak, b) sozialki bidezkoak eta c) demokratikoki erabakita.

La Herri Eskola Ekosozialista-Escuela Popular Ecosocialista es un instrumento formativo y social del Euskal Gune Ekosozialista. Un proyecto de desarrollo educativo y cultural dirigido a todas las personas que piensan que otro futuro es posible y desean participar en las necesarias transiciones económicas (energética y del modelo productivo: industria, transporte, construcción, soberanía alimentaria…), sociales (organización  social de los cuidados, salud, educación…), culturales (educación hacia la sostenibilidad, repensar nuestra vida cotidiana, recuperación del saber tradicional…), legislativas (leyes para la recuperación y protección de los bienes comunes, contra desahucios y pobreza energética, biodiversidad…) y territoriales (municipios en transición, ordenación territorial, presupuestos participativos…).La Escuela debe ayudar en el encaje del puzzle formado por las tres condiciones básicas que deben orientar esas transiciones: a) que sean ambientalmente sostenibles, b) socialmente justas y c) democráticamente decididas.

Curso 2016-17 ikasturtea. 1ª propuesta:

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSIZIO EKOSOZIALA

Transición industrial ecosocialista en Euskal Herria

1.saioa.  2017/05/09 – 19:00-21:00 – La Bolsa (Bilbo)
Joserra Becerra (EQUO, Elkarrekin Ahal Dugu-ko Euskal parlamentaria)
Ana Perez (Bilboko Emakumeen Asanblada)
Zorion Ortigosa (LAB-Industria Federakundea)

2. saioa.  2017/06/03 – 10:00-13:30 – Karmela (Bilbo)
Esperientzia-trukea.
Etorkizun-gakoak.
Intercambio de experiencias.
Claves de futuro.

Aurkezpen prentsaurrea / Rueda de prensa

2017/05/03 – 11:00 – La Bolsa (Bilbo)