Zaldibar

Zaldibar edo benetako arazoa hondakinak kudeatzeko euskal sistema denean

Hondakinen bilketa eta kudeaketa, beren ezaugarriak direla eta (ingurumenaren gaineko eragina, osasunaren gainekoa…), erakunde publikoek kudeatu beharko lukete ingurumen-jasangarritasunaren eta gizarte-onuraren irizpidepean, eta ez enpresa pribatuek, irabazi-asmoarekin kudeatzen baitute…

Zaldibar o cuando el verdadero problema es el sistema vasco de gestión de residuos

...La recogida y gestión de residuos, dadas sus características (impacto sobre el medio ambiente, sobre la salud…) debiera ser gestionado por las instituciones públicas con criterios de sostenibilidad ambiental y beneficio social y no por empresas privadas, que lo gestionan con ánimo de lucro…

Euskal Gune Ekosozialistaren komunikatu osoa