M8

 

M8

 

 

En el siglo de la gran prueba el ecofeminismo es parte de la solución

Proba handiaren mendean ekofeminismoa konponbidearen parte da

Lecturas para un 8M ecofeminista M8 ekofemistarentzako irakurgaiak
https://www.ecologiapolitica.info/?product=54-ecofeminismos
Economía ecológica y economía feminista: un diálogo necesario

Yayo Herrero pag 219

Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro.
Marta Pascual Rodríguez y Yayo Herrero López

La catástrofe es no hacer nada

Yayo Herrero en eldiario.es

Vivir y trabajar en un mundo justo y sostenible

Yayo Herrero en sinpermiso

Entrevista a Yayo Herrero
Elikadura burujabetza eta feminismoa eskutik

Etxaldeko emakumeak en Elikaherria.eus

Kontuan har gaitzaten

Etxaldeko emakumeak en Elikaherria.eus

Legeen azterketa ikuspegi baserritar eta feministatik

Etxaldeko emakumeak en Elikaherria.eus

Llenando la ciudad de actividades #ecofeminismesBCN

https://www.barcelona.cat/ecofeminismes/es

Entrevista a Alicia Puleo

en carro de combate

 

Zaldibar

Zaldibar edo benetako arazoa hondakinak kudeatzeko euskal sistema denean

Hondakinen bilketa eta kudeaketa, beren ezaugarriak direla eta (ingurumenaren gaineko eragina, osasunaren gainekoa…), erakunde publikoek kudeatu beharko lukete ingurumen-jasangarritasunaren eta gizarte-onuraren irizpidepean, eta ez enpresa pribatuek, irabazi-asmoarekin kudeatzen baitute…

Zaldibar o cuando el verdadero problema es el sistema vasco de gestión de residuos

...La recogida y gestión de residuos, dadas sus características (impacto sobre el medio ambiente, sobre la salud…) debiera ser gestionado por las instituciones públicas con criterios de sostenibilidad ambiental y beneficio social y no por empresas privadas, que lo gestionan con ánimo de lucro…

Euskal Gune Ekosozialistaren komunikatu osoa

UNA MIRADA ECOSOCIALISTA ANTE LA HUELGA DEL 30 DE ENERO – BEGIRADA EKOSOZIALISTA URTARRILAREN 30EKO GREBAREN AURREAN

BEGIRADA EKOSOZIALISTA URTARRILAREN 30EKO GREBAREN AURREAN

Urtarrilaren 30erako deitutako greba erreibindikatzeko plataformarekin dugun akordiotik, eta grebarekin bat eginez, gure ikuspuntua eman nahi dugu, eta, ahal den neurrian, grebaren edukiari eta orientazioari lagundu.

1) Gizakiak, gainerako izaki bizidunak bezala, naturaren mende gaude erabat, bertatik lortzen baititugu gure bizitzak mantentzeko oinarrizko baliabideak. Izan ere, naturak ematen ditu edateko ura, aire garbia, elikagaiak… behar ditugun energiaz eta materialez gain.

2) Baina, gizakiok, jaiotzen garenetik, beste gizaki batzuen mende gaude nahitaez, batez ere beste pertsona batzuek egindako zaintza-lan itzel horien mende (bizitzak mantendu eta ugaltzea), gaur egun emakumeek beren gain hartzen baitituzte gehienak, etxeen eremuan.

3) Natura eta zaintzak dira gure bizitzak finkatzeko bi zutabe nagusiak, eta, hala ere, gure zibilizazioak bizkarra eman die, ikusezin bihurtu ditu. Gure gizarteak, batez ere, lehentasuna ematen dio epe laburreko diru-etekina lortzeari, eta, horretarako, etenik gabe bilatzen du ekoizpenaren eta kontsumoaren hazkunde etengabea (hori lortzen ez duenean, krisian sartzen da), eta oinarrizko nortasun-ezaugarriak lehia eta indibidualismoa dira, gizon zuri eta europar batek pertsonifikatuta. Indibidualismoa, gure bizitzak sostengatzen eta zaintzen hainbeste laguntzen duten komunitate-loturak desegiten dituena; eta hazkundea, lehiak zartatua, naturaren bizitzaren oinarriak ahultzen eta degradatzen dituena eta gure gizartearen funtzionamendua baldintzatzen duten baliabide naturalak (energia, materialak…) xahutzen dituena.

 4) Zenbat datu eta ebidentzia zientifikok ohartarazten digute, alde batetik, baliabideak agortzearen sintoma argiei buruz, hala nola erregai fosilen eta material estrategiko askoren beherakadak, kontsumorako egokia den ur-eskasia gero eta handiagoak, edo arrantza-leku garrantzitsuen kolapsoak, eta, bestetik, biosferaren degradazio gero eta handiagoaren adierazleei buruz, hala nola azelerazioari buruz. Edo gehienak hondatzea eta gehiegi ustiatzea. Azken batean, oreka naturalen aurrekaririk gabeko aldaketa baten aurrean gaude, ez bakarrik tokiko edo eskualdeko eremuan, iraganean bezala, baizik eta, lehen aldiz, ingurumen-sistema globalean ere bai, agerikoena larrialdi klimatikoa izanik.

5) Horrek guztiak esan nahi du XXI. mendean gero eta zedarrituago egongo garela «lurzoru agortuaren» eta «sabai saturatuaren» artean, gero eta hondakin gutxiago bota ahal izango baitira.

6) Beharrezkoa da norabide-aldaketa erradikal bat, egoera honetara eraman gaituen «hazkundearen azeleragailutik oina lehenbailehen altxatzeko» balio izango duena, eta premiazkoa da, zenbat eta gehiago atzeratu orduan eta zorrotzagoa izan beharko baitu norabide-aldaketa eta balaztatzearen irismena. Zoritxarrez, badirudi eliteek, Euskal Herrian ere, funtsean, errealitate horri «begiak ixten» eta «produkzioaren eta kontsumoaren hazkundearen lokomotora jasanezinari egur gehiago botatzen» jarraituko dutela. Izan ere,

Gobernuek eta aldundiek, hazkunde horren izenean, AHT bezalako azpiegitura faraonikoak bultzatzen jarraitzen dute, garraio pribatua sustatzen dute, hala nola Bizkaian Superhegoaldea zabaltzea, bereziki kutsagarriak diren ekoizpenak babestuz, hala nola Petronorren koke-planta, magnesita-harrobia bezalako ekintzaz kanpoko proiektuak abalatuz, besteak beste, Nafarroan balio handiko ingurune natural batean eragina dutenak… eta politika horien emaitza da, nola ez, berotegi-efektuko gasen emisioen hazkundea, krisiaren erantzule zuzenak. Nafarroan %3’8 eta% 5,4an EAEn (2017, neurketaren azken data) edo energia-kontsumoaren etengabeko igoera (krisialdi ekonomikoaren urteetan salbu). 

7) Zentzugabekeria handia da bide horretatik jarraitzea. Norabide-aldaketa ezinbestekoa da, baina ingurumenaren aldetik iraunkorra izan behar du (naturaren mugetara eta oreketara egokitua), sozialki bidezkoa (gehiengo sozialen beharretan oinarritua …) eta demokratikoki erabakitakoa (gehiengo sozial horien arabera egingo dela bermatzeko modu bakarra da). Norabide-aldaketa, beraz, iraunkortasunean, justizia sozialean eta demokrazian oinarrituta. Aldaketa bat, finean, bizitzaren babesa erdigunean jarriko duen gizarte baterantz, pertsona guztientzako bizitza duin baterantz, naturarekin adiskidetuta dagoen gizarte baten esparruan.

8) Adostasun zientifiko gero eta orokorragoa dago 10 urteko epean gure etorkizunaren zati handi bat argituko dela adierazterakoan. Duela gutxi, mundu osoko 11.333 zientzialarik ohartarazi zuten larrialdi klimatikoaren larritasuna ikusita ezinbestekoa zela lehenbailehen jardutea, «Giza sufrimendu kalkulaezina» saihesteko. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak adierazpen instituzionalak onartu dituzte larrialdi klimatikoaren aurrean. Asko da jokoan duguna, eta, adierazpen erretorikoetatik haratago, azkar eta erabakitasunez jokatzeko garaia da.

9) Horregatik, Euskal Herriko administrazioei eskatu behar diegu benetako «talka-plan» bat abian jar dezatela, oinarrizko ardatz hauen konbinazioaren ondorioz: 

a) gurea bezalako herrialde batean, ahaleginak egin behar dira materialen eta energiaren kontsumoa murrizteko, eta, horretarako, ezinbestekoa da hazkundea geldiaraztea, gero eta bidegabeagoa eta jasangaitzagoa delako; 

b) Zentroan jarri behar dira pertsonen zaintzak, Bereziki ahulenak direnak, hala nola natura, horretarako eskatzen diren lanak duintzea eta biderkatzea eta beharrezko gizarte-zerbitzu publikoak (pentsio-sistema publikoa, mendetasunari laguntzeko sistema, migratzaileei harrera egiteko sistema…) nahiz komunitarioak bultzatzea;

c) Banaketaren alde egin behar da, hau da, aberastasunaren (fiskalitate berdea eta progresiboa …) eta lanaren (produktiboa zein erreproduktiboa) banaketaren alde;

d) Lehentasuna eman behar zaie oinarrizko giza premiak asetzeko ekoizpen-sektoreei (agroekologia…);

e) ekoizpen-sektore kutsagarrienak eta bizitrarako erasokorrenak birmoldatu behar dira; 

f) Herritarren ahalduntzea sustatu behar da; horretarako, alde batetik, parte hartzeko bideak gaitu behar dira, komunitateek beren eskumeneko funtsezko gaien inguruan iritzia eman dezaten eta, hala badagokio, erabaki dezaten, eta, bestetik, autogestio-prozesuak eta ekonomia alternatibo eta solidarioko sareak erraztu eta bultzatu behar dira; 

g) Hezkuntza ekosozial feminista bultzatu eta garatu behar da, pertsonak «talka-plan» honen oinarri diren balioetan trebatuko dituena, hau da, justizia sozialaren, berdintasunaren eta ekitatearen, naturarekiko errespetuaren, aniztasunaren onarpenaren eta demokraziarekiko konpromisoaren balioetan.

10) Erronka oso zaila da, eta badakigu denbora gure kontra doala. Baina, badakigu, halaber, hori lortzeko gakoa gizarte aktibo, artikulatu eta mobilizatu batean dagoela. Eta horretan, euskal gizarteak badu tradizioa, baina baita oraina ere. Horren erakusgarri dira bai mugimendu feminista eta Durangoko bere azken jardunaldiak, bai pentsiodunen mugimendua, edo pertsona migratzaileekiko harrera eta elkartasuna, bai borroka sindikalak eta justizia sozialaren aldekoak, edo, justizia klimatikoaren aldeko azken mugimendua, edo erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duena… Dena den, erronka horri aurre egiteko beste pauso bat eman behar da. Mugimendu horien guztien arteko elkarguneak bilatu behar dira, indarrak batu, elkar kutsatu, diskurtsoak eta agendak partekatu… 

Eta, gure iritziz, urtarrilaren 30eko greba esparru ezin hobea da topaketarako eta mestizajerako bide horri ekiteko. Horregatik babesten dugu inolako erreserbarik gabe, eta konpromisoa hartzen dugu hori zabaltzeko eta grebaren antolaketak behar diren lotura eta konplizitate horiek ehuntzen laguntzeko moduan lan egiteko.

2020-01-04


UNA MIRADA ECOSOCIALISTA ANTE LA HUELGA DEL 30 DE ENERO

Desde nuestro acuerdo con la plataforma reivindicativa de la huelga convocada para el dia 30 de enero, y nuestra adhesión a la misma, queremos aportar nuestro punto de vista y contribuir así, en lo posible, al contenido y orientación de la misma.

1) Los seres humanos, como el resto de los seres vivos, dependemos absolutamente de la naturaleza, ya que obtenemos de ella los recursos básicos para el mantenimiento de nuestras vidas. Y es que, es la naturaleza la que aporta el agua potable, el aire limpio, los alimentos… además de la energía y los materiales que necesitamos.

2) Pero, los seres humanos desde que nacemos, dependemos también necesariamente de otros seres humanos, particularmente de esos ingentes trabajos de cuidados (mantenimiento y reproducción de las vidas) realizados por otras personas y que hoy son asumidos en su inmensa mayoría por mujeres, en el ámbito de los hogares.

3) La naturaleza y los cuidados son los dos pilares básicos en los que se asientan nuestras vidas y, sin embargo, nuestra civilización les ha dado la espalda, los ha invisibilizado. Nuestra sociedad prioriza por encima de todo la obtención de beneficio monetario a corto plazo, para lo cual busca sin descanso el crecimiento continuo de la producción y el consumo(cuando no lo consigue entra en crisis) y tiene como señas de identidad básicas, la competencia y el individualismo, personificado éste por un varón, blanco y europeo. Un individualismo que disuelve los lazos comunitarios de apoyo y cuidado mutuo que tanto contribuyen al sostenimiento de nuestras vidas; y un crecimiento, azuzado por la competencia, que socava y degrada las bases sobre las que se asienta la vida en la naturaleza y dilapida los recursos naturales (energía, materiales…) de los que depende el funcionamiento de nuestra sociedad.

4) Son innumerables los datos y evidencias científicas que nos alertan, por un lado, sobre los síntomas claros de agotamiento de recursos, tal como lo indican la disminución de los combustibles fósiles y de muchos materiales estratégicos, o la escasez creciente de agua apta para el consumo, o el colapso de importantes pesquerías, etc, y, por otro, sobre indicadores de una degradación creciente de la biosfera ,tales como la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de suelo, aire y agua, o el deterioro y la sobreexplotación de la mayoría de los ecosistemas. Estamos, en fin, ante una alteración sin precedentes de los equilibrios naturales, no solo en el ámbito local o regional, como en el pasado, sino también, por primera vez, en el sistema ambiental global, y cuya manifestación más evidente es la emergencia climática.

5) Todo ello supone que estamos abocados a vivir un siglo XXI en el que nos vamos a encontrar cada vez más constreñidos entre un “suelo agotado”, del que cada vez podremos extraer menos recursos, y un “techo saturado”, en el que cada vez se podrán depositar menos residuos.

6) Es necesario un cambio radical de rumbo que sirva para “levantar cuanto antes el pie del acelerador del crecimiento” que nos ha llevado a esta situación, y es urgente porque cuanto más nos demoremos más drástico tendrá que ser el cambio de rumbo y mayor el alcance de la frenada. Por desgracia, todo parece indicar que las élites, también en Euskal Herria, en lo fundamental, van a seguir “cerrando los ojos” a esa realidad y “echando más madera a la locomotora insostenible del crecimiento de la  producción y el consumo”. Efectivamente, los gobiernos y las diputaciones, en nombre de ese crecimiento, siguen impulsando infraestructuras faraónicas como el TAV, construyendo y planificando vías rápidas que fomentan el transporte privado como la ampliación de la Supersur en Bizkaia, apoyando producciones particularmente contaminantes como la planta de coque de Petronor, avalando proyectos extractivistas como la cantera de magnesitas con impacto, entre otros, en un entorno natural de gran valor como Quinto Real en Navarra…Y el resultado de esas políticas es, como no podía ser de otra manera, el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, responsables directos de la crisis climática, en un 3,8% en Navarra y en un 5,4% en la CAV (2017, última fecha de medición) o el incremento continuo (salvo en los años de la crisis económica) del consumo de energía.

7) Es una enorme irresponsabilidad seguir por esa vía. El cambio de rumbo es  imprescindible, pero debe realizarse de modo que sea ambientalmente sostenible (ajustado a los límites y equilibrios de la naturaleza), socialmente justo (basado en las necesidades de las mayorías sociales …) y democráticamente decidido (que es la única manera de garantizar que realmente se haga en función de esas mayorías sociales). Un cambio de rumbo por tanto, asentado en la sostenibilidad, la justicia social y la democracia. Un cambio, en fin, hacia una sociedad que ponga en el centro la protección de la vida, de una vida digna para todas las personas en el marco de una sociedad reconciliada con la naturaleza.

8) Hay un consenso científico cada vez más generalizado a la hora de señalar que en un plazo de unos 10 años se va a dilucidar una buena parte de nuestro futuro. Recientemente, 11.333 científicos de todo el mundo advertían que dada la gravedad de la emergencia climática era imprescindible actuar urgentemente para evitar un “incalculable sufrimiento humano”. Los Gobiernos vasco y navarro han aprobado incluso declaraciones institucionales ante la Emergencia climática. Es mucho lo que nos jugamos y, más allá de declaraciones retóricas, es tiempo de actuar de forma rápida y decidida.

9) Por eso, debemos demandar a las administraciones de Euskal Herria la puesta en marcha de un auténtico “plan de choque” resultado de la combinación de estos ejes básicos: 

a) En un país como el nuestro, hay que centrar los esfuerzos en conseguir una reducción del consumo de materiales y energía para lo cual es imprescindible frenar el crecimiento, por cierto cada vez más injusto e insostenible; 

b) Hay que poner en el centro los cuidados tanto de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables, como de la naturaleza, lo que supone dignificar y multiplicar los trabajos requeridos para ello e impulsar tanto los necesarios servicios sociales públicos (sistema público de pensiones, de ayuda a la dependencia, de acogida a las personas migrantes…) como los comunitarios; 

c) Hay que apostar por el reparto, esto es, el reparto de la riqueza (fiscalidad verde y progresiva…) y del trabajo (tanto productivo como reproductivo);

d) Hay que priorizar los sectores productivos dirigidos a la satisfacción de las necesidades humanas básicas (agroecología…); 

e) Hay que reconvertir los sectores productivos más contaminantes y los más agresivos para la vida; 

f) Hay que fomentar el empoderamiento de la ciudadanía, para lo cual, hay que, por un lado, habilitar cauces de participación para que las comunidades opinen y, en su caso, decidan sobre las cuestiones fundamentales que les competen, y, por otro, facilitar y estimular los procesos de autogestión y las redes de economía alternativa y solidaria;

g)Hay que impulsar y desarrollar una educación ecosocial feminista que forme a las personas en los valores en los que se sustenta este “plan de choque”, esto es, en los valores de justicia social, igualdad y equidad, respeto a la naturaleza, aceptación de la diversidad y compromiso con la democracia.

10) El reto es muy difícil y sabemos que el tiempo corre en nuestra contra. Pero, sabemos también que la clave para conseguirlo está en una sociedad activa, articulada y movilizada. Y en eso, la sociedad vasca tiene tradición, pero, también presente. Muestras de ello son tanto, el movimiento feminista y sus últimas jornadas de Durango, como el movimiento de los y las pensionistas, o el de acogida y solidaridad con las personas migrantes, así como las luchas sindicales y a favor de la justicia social, o, el reciente movimiento a favor de la justicia climática, o el que reivindica el derecho a decidir… No obstante, para afrontar ese reto hay que dar un paso más. 

Hay que buscar puntos de confluencia entre todos esos movimientos, aunar fuerzas, contaminarse mutuamente, compartir discursos y agendas… Y, en nuestra opinión, la huelga del 30 de enero es un marco inmejorable para iniciar ese camino de encuentro y mestizaje. Por eso la apoyamos sin reserva y nos comprometemos a hacer todo lo posible para difundirla y para trabajar de manera que la organización de la huelga ayude a tejer esos lazos y esas complicidades que tanto se necesitan.

2020-01-04

Green New Deal vs Ekosozialismoa?

 

 

2020ko urtarrilaren 17an Green New Deal vs Ekosozialismo? izeneko eztabaida antolatu genuen, Emilio Santiago eta Juanjo Alvarez hizlariak zirelarik. Hemen dituzu eztabaidaren audioa, transkripzioa eta bideoa. El 17 de enero de 2020 organizamos un debate con título ¿Green New Deal vs Ecosocialismo? de la mano de Emilio Santiago y Juanjo Alvarez. Aquí tienes el audio, la transcripción y el video del debate,
Green New Deal vs Ekosozialismoa?  

Freepikek diseinatutako ikonoa

Eta hemen dago goizean Emilio Santiago doktoreak EHU/UPVen eman zuen klasearen transkripzioa Y aquí tienes la transcripción de la clase que dio el doctor Emilio Santiago por la mañana en la EHU/UPV.

Klimaren aldeko Goi-bilera Soziala – Cumbre Social por el Clima

Euskal Gune Ekosozialistan bat gatoz Klimaren aldeko goi-bilera sozialaren azken adierazpenarekin:

«El mundo ha despertado ante la emergencia climática

Nos vamos mucho más fuertes de lo que nunca hemos sido»


«Mundua esnatu da klima larrialdiarengatik

inoiz baino indartsuagoak irten gara»


Gehiago jakiteko: https://cumbresocialclima.net/comunicado-final-cumbre-social-clima/

Ramiro y Hdez Zubizarreta (2019). Hacia un nuevo espacio neofascista global

El neofascismo actual se diferencia del fascismo clásico en que puede convivir, al menos por el momento, con las instituciones representativas del modelo liberal y con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas de contenido y reenviadas a la esfera estrictamente formal.

—–

+ info: https://www.elsaltodiario.com/fascismo/hacia-un-nuevo-espacio-neofascista-global

FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE – PAZ CON DIGNIDAD-OMAL: RESISTENCIAS FRENTE A LOS MEGAPROYECTOS

Los grandes proyectos destinados fundamentalmente a los mercados globales –no a las necesidades de la población donde se desarrollan–, se han convertido en una de las principales herramientas de este funesto mantra de la internacionalización

2019/11/03

Captura de nuevos mercados, internacionalización, innovación, competitividad, atracción de inversiones. Este es el mantra que repiten empresas e instituciones como receta compartida para enfrentar la crisis actual. Cuanto mejor le vaya a «nuestras empresas», cuanto más implantadas estén a escala global, más resilientes serán y mejor nos irá a todos y todas, vía recuperación de la inversión y el empleo. El conjunto de políticas se pone al servicio de este relato: generar territorios atractivos para invertir, por un lado, hacer causa común con las empresas en su esfuerzo de internacionalización, por el otro, se convierten en las grandes prioridades. Cueste lo que cueste, se encumbra al poder corporativo al estatus de protagonista principal, no solo en el ámbito económico, sino también en el político y en el cultural. La competencia, de este modo, se extrema, tratando de hacerse con un trozo de la tarta de un crecimiento económico menguante, así como con los recursos físicos necesarios para operar, en un contexto de cambio climático y de agotamiento de fuentes de energía y materiales.

No obstante, este relato no cuadra. No hay ninguna evidencia de que la manida «teoría del derrame» sea cierta, y que por tanto las ganancias empresariales se trasladen en última instancia a las mayorías sociales. Al contrario, tras décadas de aplicación de este mantra, asistimos a una agudización de las desigualdades, así como a un menor peso de la masa salarial respecto a los beneficios corporativos –a lo que habría que sumar la mayor precarización e invisibilización de los trabajos de cuidado–. A su vez, el énfasis en el crecimiento, la privatización y los mercados globales frente a cualquier otra consideración, acelera un más que evidente desmantelamiento público y democrático, nos condena a un panorama de guerra económica, y nos sitúa ante un colapso ecológico sin precedentes.

Los megaproyectos, esto es, los grandes proyectos destinados fundamentalmente a los mercados globales –no a las necesidades de la población donde se desarrollan–, se han convertido en una de las principales herramientas de este funesto mantra de la internacionalización. Monocultivos agroindustriales, desiertos verdes, minería a cielo abierto, acaparamiento de tierras, puertos, canales, fracking, incineradoras, licitaciones petroleras y gasísticas, infraestructuras, plantas de distribución y logística, etc., son, de este modo, seña de identidad del capitalismo actual. Una identidad que se extiende a lo largo y ancho del mundo, en el Sur y en el Norte Global, por supuesto también en Euskal Herria. Ningún lugar escapa a un fenómeno sistemáticamente denunciado por impactos laborales, ecológicos y económicos negativos, así como por su vínculo con lógicas de corrupción e incluso violencia.

La ofensiva capitalista global y la internacionalización empresarial toman tierra por tanto en los territorios vía megaproyectos, donde se dirime el carácter público/comunitario o corporativo de la alimentación y la agricultura, los bienes naturales, el urbanismo, los servicios, la compra pública, etc.

Una cuestión estratégica, por tanto, que abordaremos en las jornadas “Internacionalización empresarial, megaproyectos y resistencias populares”, que celebraremos en Bilbo los próximos 7 y 8 de noviembre. Activistas y académicas de Colombia, Perú, México, Brasil, Estado español y Euskal Herria debatiremos sobre cómo enfrentar los megaproyectos, cómo entender sus patrones de actuación para, finalmente, afinar las agendas populares para resistir a los mismos.

Porque, aquí y allá, otro mundo es posible, y en el mismo los megaproyectos no tienen razón de ser.

– – – – –

Tomado de https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/resistencias-frente-a-los-megaproyectos

Rodríguez algans y Las Heras (2019). Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Sindicalismo
Economía capitalista: conflicto y poder sindical
30/10/2019 | Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras

No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?”. Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional1/.

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la dimensión vertical o el poder de clase.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas no expertas de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el modelo de país. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

Esta explicación quizás pueda parecer demasiado teórica o abstracta. Quizás con un par de ejemplos concretos derivados de procesos de crisis empresarial, enmarcados en los ciclos y crisis económicas recurrentes en el capitalismo, sea posible engarzar el discurso académico con la realidad económica y de las relaciones laborales, apuntando así a la necesidad imperiosa de desarrollar una actitud crítica para organizar prácticas más subversivas y emancipadoras de la realidad que nos rodea.

El pasado año 2018 en un grupo empresarial en Euskal Herria dedicado a la fabricación de tubo industrial de acero, la dirección del mismo presentó un plan de reestructuración que buscaba “asegurar la viabilidad empresarial” afectando principalmente a la planta productiva situada en Sestao y Trapagaran, en Bizkaia. Este plan consistía en aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el despido colectivo de 157 trabajadores de un total de 420 (mayoría hombres), la reducción de un 25% de los salarios para aquellos que no fueran despedidos, y el cierre de la acería de la planta que implicaba a medio plazo el cierre de la misma en la comarca. La plantilla, organizada en varios sindicatos, planteó una oposición razonada en la ausencia de causa económica y productiva para el despido colectivo y el cierre de la acería. Durante el proceso exigió la documentación e información necesaria para realizar, por medio de sus gabinetes técnicos, un análisis económico de viabilidad industrial que resultó certero y permitió mantener el empleo y la industria, como se demostró posteriormente. A su vez pese a la cobertura legal, por las reformas laborales de PSOE y PP (2010-2012), y la voluntad del grupo empresarial de despedir a la gente y cerrar la planta, situada en una comarca de permanente desindustrialización, los trabajadores organizaron una huelga indefinida de jornada completa que se alargó 43 días hasta que la dirección cedió y retiró el ERE, hecho muy poco habitual en este tipo de procesos, sin imponer posteriormente medidas de despido o reducción salarial. Esta huelga, secundada por toda la plantilla e impulsada principalmente por los sindicatos vascos ELA, LAB y ESK, de un perfil reivindicativo, de contrapoder, tuvo el apoyo de las respectivas cajas de resistencia para que los trabajadores pudieran mantener un nivel suficiente de ingresos pese a la pérdida de salario por ejercer el derecho a huelga. De otra forma y con otros planteamientos sindicales, hubiera sido imposible el mismo resultado.

Durante el conflicto, el Gobierno Vasco, con competencias tanto en Industria (PNV) como en Trabajo (PSOE), trató de mediar en clave de dialogo social ante la solicitud del grupo empresarial acorralado por la presión sindical de huelga, con la intención de debilitar la posición de poder sindical y las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la mediación no fue aceptada y no consiguieron sus objetivos. La expresión del conflicto en este caso, en un sector industrial masculinizado, se centró en quién paga la contracción económica cuando ha existido un abundante reparto de beneficios en años anteriores. La defensa del empleo, la actividad industrial y del salario resultó efectiva gracias a la oposición de estos sindicatos a los planes del grupo empresarial, en contraposición a un grupo empresarial que piensa primordialmente en maximizar rentabilidad y beneficios, o a un gobierno que trata de intervenir en defensa de los intereses de sus empresarios. La lógica de concertación social, la mediación del gobierno entre el trabajo y el capital, perseguía con la falaz búsqueda del término medio, permitir que se impusieran los objetivos empresariales2/.

Imagínate ahora una situación en la que estás en la sala de reuniones de una empresa del sector de los cuidados, sector feminizado, por ejemplo, una residencia de personas mayores y dependientes u hospital privado con 35 trabajadoras. Estás en una reunión muy tensa porque la empresa ha abierto un proceso legal de negociación con las delegadas sindicales para una reducción salarial por dificultades de liquidez y de viabilidad económica. O dicho de otra forma, la empresa os plantea que no tiene suficiente ingreso para hacer frente a los gastos y busca tener más holgura financiera, que puede imponer de forma legal gracias a las reformas laborales citadas del PP y PSOE (2010-2012). El economista o contable de la empresa expone que el peso de los salarios en la estructura de costes es muy superior al de otras empresas competidoras del sector, por lo que resulta imprescindible acometer una reducción salarial para mantener la empresa a flote. Eres nueva en este tipo de situaciones y no sabes si creerte o no las palabras de esa persona que se hace llamar experta y que parece vela por los intereses de toda la empresa.

Pero al lado, tienes una compañera bastante reivindicativa e informada y responde, sin titubeos, que lo que la empresa comenta es cierto, pero que no es debido a los pretendidos altos salarios cobrados por las trabajadoras, sino porque la estructura salarial está desproporcionadamente inclinada hacia arriba, es decir, porque los cargos de dirección doblan el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implica que su reducción al nivel de convenio permitiría equilibrar las cuentas. Los salarios elevados de la dirección, a su vez propietaria, es la forma de repartir beneficios antes que estos se produzcan. Se hace el silencio en la sala, y todas las presentes se dan cuenta que sin duda se llega al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios disfrazados a través de altos salarios, en una situación de crisis económica. Finalmente, el conflicto se resuelve a través de los cauces habituales: se convoca una huelga indefinida por toda la plantilla, que fuerza efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios al nivel del convenio sectorial cómo primera acción de viabilidad, previa a evaluar otras medidas.

La acción sindical es crucial

La anterior crisis económica nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas parecidas que bien analizadas nos ayudan a sintetizar algunas conclusiones de interés. El contexto de crisis económica ayuda a entender rápido y generaliza bien cómo funciona el capitalismo. A su vez, la crisis económica obliga a la revitalización del poder sindical, si se quiere hacer frente a la discrecionalidad y unilateralidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.

Parece obvio y necesario que el sindicalismo combativo, de contrapoder, gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: ganando mayor número de afiliación, militancia y organización para repartir las diferentes tareas que suponen poner el poder empresarial contra las cuerdas. Es también crucial seguir un programa de transformación, que busque sistemáticamente aumentar la capacidad de acción colectiva y confrontación tanto a nivel de empresa como con los poderes político-económicos siempre hostiles con la clase trabajadora.

Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y, por lo general, escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, la militancia y afiliación sindical siguen siendo la forma fundamental para garantizar y avanzar en derechos laborales, condiciones salariales, de empleo y vida. A su vez, la acción sindical, la organización trabajadora en los centros de trabajo, las huelgas, permiten democratizar los conflictos y debates económicos, re-politizando así a una gran parte de la población a quien los debates televisivos sobre cómo se debe gestionar un país le quedan lejos. Sin embargo, aquellas cuestiones de las condiciones de trabajo como el salario, la jornada o de la dinámica productiva de la empresa o sector, nos quedan muy cerca, podemos comprenderlas transformarlas e incidir en ellas. Confiar plenamente en las élites políticas y empresariales no hace más que reducir la capacidad crítica de cada cual, ya que nuestros intereses no pueden incorporarse completamente en el discurso de aquellas personas que, en definitiva, no nos tratan fraternalmente. Pensamos pues que la acción sindical es crucial a la hora de generar nuevos lazos de solidaridad y consolidar orientaciones de política económica que nos permitan alcanzar mayores cotas de democracia económica y bienestar social partiendo desde la experiencia particular de cada cual.

24/10/2019

https://www.elsaltodiario.com/economia-para-todas/economia-capitalista-conflicto-y-poder-sindical-

Lluís Rodríguez Algans, economista asesor laboral y de políticas públicas. Miembro de ICEA.

Jon Las Heras, profesor de Economía y Sociología en la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea. Miembro de ICEA.


Notas

1/ Véase www.heterodoxnews.com para encontrar una amplia red de académicas, universidades y asociaciones que trabajan por impulsar una economía diferente a nivel mundial, como la Union for Radical Political Economics en Estados Unidos. Véanse también www.isipe.net así como www.rethinkeconomics.org para contactar con estudiantes que buscan y promueven una educación alternativa en economía política. En el Estado español encontramos la Asociación de Economía Critica, el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), Economía Crítica y Crítica de la Economía (ECCE), Seminari d’Economía Critica TaifaPlataforma por la Democracia EconómicaRed de Teoría Monetaria ModernaATTACFUHEM EcosocialEcologistas en Acción o también economistas, sociólogas y asesoras laborales participantes del observatorio ToShare o el Foro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la Universidad del País Vasco/EHU.

2/ Los trabajadores de Productos Tubulares no se creen la necesidad del ERE y exigen las cuentas a la empresa (El Mundo País Vasco, 10/4/2018); Tubos Reunidos solicita a Gobierno Vasco su mediación en el conflicto de Productos Tubulares (Europa Press, 16/4/2018) y Comité de Empresa de Productos Tubulares no comparte la solicitud de Tubos Reunidos para que Gobierno vasco medie (Europa Press, 16/4/2018); Productos Tubulares anuncia la retirada del ERE que planteaba despedir a 157 trabajadores (Naiz, 17/4/2018); Productos Tubulares pide paz social a cambio de retirar el ERTE (Deia, 16/6/2019); El comité de Trapagaran pide retirar el ERTE “sin condiciones” (Deia, 28/6/2019).

– – – – –

Tomado de https://vientosur.info/spip.php?article15249

EL COMPOSTAJE CONTRA LA CRISIS CLIMATICA

EN NOMBRE DE EKOLOGISTAK MARTXAN Y LA PLATAFORMA ZERO ZABOR BIZKAIA

Si de ese flujo de residuos en vez de incinerar las 100.000 Tns de materia orgánica, se hubiesen compostado, se habrían evitado un 40% de los gases de efecto invernadero emitidos por Zabalgarbi. Además de producirse 25.000 Tns. de compost, producto ni tóxico ni peligroso.

2019/10/30

El quinto contenedor con llave (el marron) es el de recogida selectiva de la materia orgánica para hacer con esta compost, también orgánico.

El 27 de octubre se celebró el 50 Aniversario del asesinato de Antón Fernández y Josu Murueta, vecinos de Erandio, en lucha contra la contaminación. Desde entonces han cambiado las cosas, sí, pero hoy en dia la contaminación sigue poniendo en cuestión la vida en el planeta por lo todavía resuenan las voces que se alzaron el 27 de setiembre en todo el mundo para exigir medidas reales y urgentes contra el Cambio Climático. El nivel de acumulación de gases de efecto invernadero es alarmante y no se está reduciendo.

Es mucho lo que tienen que hacer los dirigentes, pero también la ciudadanía debemos realizar cambios en nuestro quehacer cotidiano. Y alguno de estos cambios los tenemos a mano, como el caso del 5º contenedor, el marrón, que se ha extendido a casi toda Bizkaia. Colocado por «compromiso» por las instituciones, tras las insistentes demandas del movimiento ecologista, pasa sin pena ni gloria en nuestras calles, para no ensombrecer el negocio de la incineración, de Zabalgarbi. En Bizkaia solo se recogen 10.729 Tns de materia orgánica, 1,77% del total generado y muy lejos del 4,5% proyectado para el año 2016 por la Diputación Foral y en las antípodas del 40% de la basura que supone la materia orgánica en la bolsa de basura. En Bizkaia la mayor parte de esa materia acaba en la incineradora de Zabalgarbi y se reduce a compostaje solo el 1,77% comentado. Y mientras tanto, en la CAPV casi un tercio de la superficie está afectada por problemas de erosión, y con tendencia a empeorar debido al cambio climático. No se pueden desperdiciar los recursos orgánicos, que transformados en compost, devuelven nutrientes a nuestros suelos.

Quienes suscribimos este articulo, creemos que la estrategia del compostaje , debe ser parte del plan para reducir las emisiones de GEI. Así el 5º contenedor si se impulsa con decisión puede ser un instrumento para combatir el cambio climático, por su capacidad para paliar los procesos de desertificación y evitar la emisión a la atmósfera de toneladas de gases de efecto invernadero.

Los resultados demuestran que el uso del compost reduce los procesos de desertificación y erosión de los suelos. A su vez, el compost incrementa la estabilidad de agregados de los terrenos, lo que implica mayor porosidad y permeabilidad con una mejor aireación y flujo de agua, y una mejora en la fijación de nutrientes. En la misma línea, desarrolla en los suelos un PH equilibrado próximo a la neutralidad. La ONU denunciaba que en el mundo se pierden cada año 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Además la Península Ibérica es una de las regiones más afectadas por los procesos de desertificación, con un 70% de su territorio afectado. Una gestión incorrecta del uso de la tierra, así como el cambio climático son factores que contribuyen a la erosión y la pérdida del suelo fértil.

En San Francisco (California) el compostaje ya forma parte del plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la captura de carbono. Según la Universidad de Berckley, esparcir adecuadamente compostaje de residuos en los terrenos de pasto podría capturar gigatones de carbono de la atmósfera, convirtiéndose en una medida de mitigación del cambio climático y de recomposición de suelos.

En 2016 las emisiones generadas por el tratamiento y eliminación de los residuos en Europa supusieron la cuarta mayor causa de emisión de gases de efecto invernadero. Según los datos oficiales del Registro Estatal de Emisiones PRT y del Programa de Vigilancia Ambiental de Zabalgarbi, la incineradora emitió en 2017 270.000 toneladas de CO2, situándose en cuarto lugar de las empresas vizcainas en el ranking que encabeza Petronor. Es sorprendente que la incineración de 250.000 toneladas de residuos haya generado esa cantidad de gases de efecto invernadero, o sea, mas de 1 kg de CO2 por cada kg de residuo incinerado. Además de otros elementos contaminantes como metano, oxido nitrógeno, arsénico, etc.. sin incluir las 7.381 tns de cenizas tóxicas y las 47.000 Tns de escorias que se echan a vertedero.

Si de ese flujo de residuos en vez de incinerar las 100.000 Tns de materia orgánica, se hubiesen compostado, se habrían evitado un 40% de los gases de efecto invernadero emitidos por Zabalgarbi. Además de producirse 25.000 Tns. de compost, producto ni tóxico ni peligroso.

El escaso éxito del 5º contenedor en Bizkaia se debe a principalmente a la falta de compromiso real de muchas instituciones forales y municipales, además de su mala gestión educativa y de sensibilización. Creemos preciso acompañar la promoción y educación permanentes con nuevas políticas fiscales de tasas y bonificaciones que premien el 5º contenedor.

Debemos las personas y las instituciones crear conciencia en la comunidad sobre el impacto positivo que genera en el medio ambiente la recogida selectiva de la materia orgánica, más cuando casi la mitad de la basura generada en los hogares corresponde a restos orgánicos.

¡Ya vale! Vecino, vecina pide tu tarjeta, reclama, inscríbete en el programa del Ayuntamiento y desborda el 5º contenedor.

– – – – –

Tomado de https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/el-compostaje-contra-la-crisis-climatica