«EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK / BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA”

#ekosozialistak

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK

Otsailaren 27an, Bizkaia Aretoa (Bilbo). 9:30>20:00

Biziaren iraunkortasuna (bai pertsonena, bai ekosistemena) helburu hartuta, zein baliotan oinarritu behar da Industria Plan bat, gizartearen eta naturaren ikuspuntutik funtsezkoak direlako?, zeintzuk sektore lehenetsi behar dira?, zeintzuk murriztu behar dira? eta zeintzuk joan behar dira desagertzen?

Aurkezpen orokorra: Marije Etxebarria (STEILAS sindikatua) eta Iñaki Barcena (EHUko Zientzia Politikako Saileko katedraduna eta Parte Hartuz taldeko kidea). 09:30—10:00.

Ekologikoki iraunkorra. Balio ekologikoak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 10:00—12:00.

10:00 Moderatzaileak: Marije Etxebarria eta Iñaki Barcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Kimika-Zientzietako doktorea eta Ecologistas en Acción taldeko kidea eta “La espiral de la energía” liburuaren egilekidea). Ikuspegi orokorra: Balio ekologikoak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1) (2)

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (ELA sindikatuko Ingurumen arduraduna). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia. (1) (2) (3) (4)

11:00 (20’) Patxi Sanz (Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordeko kidea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

 11:20—12:00 Eztabaida. Kontalariak.

Sozialki bidezkoa. Balio sozialak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 12:30—14:30.

12:30 Moderatzailea: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Perez Orozco (Ekonomian doktorea, “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” taldeko kidea eta “Subversión feminista de la economía” liburuaren egilea). Ikuspegi orokorra: Balio sozialak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1)  (2)

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (LAB sindikatua: Egitura Sozialeko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

13:30 (20’) Joanes Maiza (CAFeko enpresa batzordeko ordezkari ohia eta Goiener kooperatibaren sortzailea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

13:5014:30 Eztabaida. Kontalariak.

Demokrazian oinarritua. Balio demokratikoak ; trantsizio ekosoziala bideratzeko, legeek eta botere publikoek nola sustatu ditzakete industria sektore batzuk eta nola lor dezakete beste batzuk murriztuz joatea? 16:30—18:30.

16:30 Moderatzailea: Josemanu Gutiérrez

16:35 (35’) Alba del Campo (Kazetaria eta “El imperio eléctrico contra todxs”eta “OligopolyOFF” dokumentaletako errealizadorea). Ikuspegi orokorra: Balio demokratikoak; irizpideak eta gakoak trantsizio ekosoziala bideratzeko: legeek eta botere publikoek nola lor dezakete industria sektore batzuk indartuz joatea eta beste batzuk murriztuz joatea? (1)

17:10 (20’) Josu Larrinaga (EHUko Antropologia irakaslea eta Parte Hartuz taldeko kidea). Euskal Herriko gizartean oinarritutako ikuspegia.

17:30 (20’) Igor Mera (ESK sindikatuko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

17:50 (40’) Eztabaida. Kontalariak:

Hiru saioak batera jarri, eztabaidatu eta ondorioak atera (ondorio horiek sindikatuentzat baliagarriak izan daitezke eta, agian, ezker alternatiboak, adibidez, Parlamentuan erabil ditzake proposamen zehatzak egiteko). 18:30- 19:30. Kontalariak.

–   –   –   –   –

BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA

Desde el punto de vista del sostenimiento de la vida (tanto de los ecosistemas como de las personas), ¿qué valores deben animar ese Plan Industrial?, ¿qué sectores socialmente necesarios habría que priorizar y potenciar? y ¿cuáles habría que reducir y cuáles tenderían a desaparecer?

Presentación general: Marije Etxebarria (del sindicato STEILAS) e Iñaki Barcena (Catedrático de Ciencia Política de la UPV/EHU y miembro del grupo Parte Hartuz). 09:30- 10:00.

Ecológicamente sostenible. Sobre valores ecológicos y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 10:00-12:00.

10:00 Moderadorxs: Marije Etxebarria e Iñaki Bárcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción y coautor del libro “La espiral de la energía”). Planteamiento general: Valores ecológicos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (responsable de Medio Ambiente del sindicato ELA). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

11:00 (20’) Patxi Sanz (Comité de empresa de la Volkswagen en Navarra). Planteamiento centrado en la empresa.

11:2012:00 Debate. Relatorxs.

Socialmente justo. Sobre valores sociales y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 12:30-14:30.

12:30 Moderadora: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Pérez Orozko (Doctora en economía, integrante de la “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” y autora del libro “Subversión feminista de la economía). Planteamiento general: Valores sociales, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (del sindicato LAB. Estructura Social). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

13:30 (20’) Joanes Maiza (ex delegado de la CAF (Gipuzkoa) y fundador de Goiener). Planteamiento centrado en la empresa.

 13:5014:30 Debate. Relatorxs.

Democráticamente decidido. Sobre valores democráticos y sobre: ¿cómo, desde los poderes públicos, se puede incentivar y desincentivar a los distintos sectores industriales para que se de esa transición ecosocial? 16:30—18:30.

16:30 Moderador: Josemanu Gutiérrez.

16:35 (35’) Alba del Campo (Periodista y realizadora de los documentales “El imperio eléctrico contra todxs”y “OligopolyOFF”). Planteamiento general: Valores democráticos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: ¿cómo desde las leyes y los poderes públicos se puede incentivar y desincentivar a los sectores industriales para una transición ecosocial?

17:10 (20’) Josu Larrinaga (Profesor de Antropología de la UPV y miembro del grupo Parte Hartuz). Planteamiento centrado en la sociedad de Euskal Herria.

17:30 (20’) Igor Mera (del sindicato ESK). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

17:50 (40’) – Debate. Relatorxs.

Puesta en común de las tres sesiones, debate y conclusiones (conclusiones que, quizá, pueden ser utilizadas en primer lugar por los sindicatos, pero, también, por la izquierda alternativa para presentar propuestas, por ejemplo, en el Parlamento). 18:30- 19:30. Relatorxs.