Jardunaldi ekosozialistaren dokumentuak / Documentos de la jornada ecosocialista

Jardunaldia: Trantsizio ekosozialista Euskal Herrian / Jornada: Transición ecosocialista industrial en Euskal Herria

 

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK / BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA

Otsailak 27 de febrero, Bizkaia Aretoa (Bilbo). 9:30>20:00

Biziaren iraunkortasuna (bai pertsonena, bai ekosistemena) helburu hartuta, zein baliotan oinarritu behar da Industria Plan bat, gizartearen eta naturaren ikuspuntutik funtsezkoak direlako?, zeintzuk sektore lehenetsi behar dira?, zeintzuk murriztu behar dira? eta zeintzuk joan behar dira desagertzen?

Laburpen orokorra / Resumen general

Aurkezpen orokorra/Presentación general: Marije Etxebarria (STEILAS) eta Iñaki Barcena (EHU eta Parte Hartuz).

Ekologikoki iraunkorra. Balio ekologikoak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. Moderatzaileak: Marije Etxebarria eta Iñaki Barcena.

Luis González Reyes (Kimika-Zientzietako doktorea eta “La espiral de la energía”-aren egilekidea). Ideas para un plan industrial ecosocial en Euskal Herria ecológicamente sostenible

Ainhara Plazaola (ELA). Industria politika interbentzioa

Patxi Sanz (Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordeko kidea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

 Eztabaida.

Sozialki bidezkoa. Balio sozialak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. Moderatzailea: Maitane Arri.

Amaia Perez Orozco (Ekonomian doktorea eta “Subversión feminista de la economía”-ren egilea). Ekonomia ekofeminista trantsizio ekosozialistan

Urtzi Ostolozaga (LAB). Industriarenn trantsizio ekosozialista sozialki bidezkoa

Joanes Maiza (CAFeko enpresa batzordeko ordezkari ohia eta Goiene kooperatibaren sortzailea). Bidezko industria transtsizioa. CAF-etik Goiener-era

Eztabaida.

Demokrazian oinarritua. Trantsizio ekosoziala bideratzeko, nola sustatu ditzakete industria sektore batzuk eta nola lor dezakete beste batzuk murriztuz joatea? Moderatzailea: Josemanu Gutiérrez

Alba del Campo (Kazetaria eta “El imperio eléctrico contra todxs”eta “OligopolyOFF”-ko errealizadorea). ¿Cómo impulsar desde las administraciones públicas una transición ecosocial? Aportaciones desde la experiencia municipalista de Cádiz.

Josu Larrinaga (EHU eta Parte Hartuz). Prometeismoa, industria eraldatzeko gainditu beharreko gakoa? Antropozenoa Euskal Herrian: (industria) kultur aldaketarako ideiak

Igor Mera (ESK). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

Eztabaida.

Ondorioak eta agurra

– – – – –

Twitterreko mezuak: #ekosozialistak @ekosozialistak

Argazkiak

Bideoak

Balorazioak / Valoraciones

“EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK / BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA”

#ekosozialistak

EUSKAL HERRIKO INDUSTRIAREN TRANTSZIO EKOSOZIALA BIDERATZEKO OINARRIAK

Otsailaren 27an, Bizkaia Aretoa (Bilbo). 9:30>20:00

Biziaren iraunkortasuna (bai pertsonena, bai ekosistemena) helburu hartuta, zein baliotan oinarritu behar da Industria Plan bat, gizartearen eta naturaren ikuspuntutik funtsezkoak direlako?, zeintzuk sektore lehenetsi behar dira?, zeintzuk murriztu behar dira? eta zeintzuk joan behar dira desagertzen?

Aurkezpen orokorra: Marije Etxebarria (STEILAS sindikatua) eta Iñaki Barcena (EHUko Zientzia Politikako Saileko katedraduna eta Parte Hartuz taldeko kidea). 09:30—10:00.

Ekologikoki iraunkorra. Balio ekologikoak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 10:00—12:00.

10:00 Moderatzaileak: Marije Etxebarria eta Iñaki Barcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Kimika-Zientzietako doktorea eta Ecologistas en Acción taldeko kidea eta “La espiral de la energía” liburuaren egilekidea). Ikuspegi orokorra: Balio ekologikoak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1) (2)

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (ELA sindikatuko Ingurumen arduraduna). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia. (1) (2) (3) (4)

11:00 (20’) Patxi Sanz (Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordeko kidea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

 11:20—12:00 Eztabaida. Kontalariak.

Sozialki bidezkoa. Balio sozialak eta lehenetsi, murriztu eta desagertu behar diren sektoreak. 12:30—14:30.

12:30 Moderatzailea: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Perez Orozco (Ekonomian doktorea, “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” taldeko kidea eta “Subversión feminista de la economía” liburuaren egilea). Ikuspegi orokorra: Balio sozialak; irizpideak eta gakoak industriaren trantsizio ekosoziala bideratzeko: lehenetsi behar diren sektoreak eta murriztu behar direnak. (1)  (2)

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (LAB sindikatua: Egitura Sozialeko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

13:30 (20’) Joanes Maiza (CAFeko enpresa batzordeko ordezkari ohia eta Goiener kooperatibaren sortzailea). Lantegian oinarritutako ikuspegia.

13:5014:30 Eztabaida. Kontalariak.

Demokrazian oinarritua. Balio demokratikoak ; trantsizio ekosoziala bideratzeko, legeek eta botere publikoek nola sustatu ditzakete industria sektore batzuk eta nola lor dezakete beste batzuk murriztuz joatea? 16:30—18:30.

16:30 Moderatzailea: Josemanu Gutiérrez

16:35 (35’) Alba del Campo (Kazetaria eta “El imperio eléctrico contra todxs”eta “OligopolyOFF” dokumentaletako errealizadorea). Ikuspegi orokorra: Balio demokratikoak; irizpideak eta gakoak trantsizio ekosoziala bideratzeko: legeek eta botere publikoek nola lor dezakete industria sektore batzuk indartuz joatea eta beste batzuk murriztuz joatea? (1)

17:10 (20’) Josu Larrinaga (EHUko Antropologia irakaslea eta Parte Hartuz taldeko kidea). Euskal Herriko gizartean oinarritutako ikuspegia.

17:30 (20’) Igor Mera (ESK sindikatuko kidea). Euskal Herriko industrian oinarritutako ikuspegia.

17:50 (40’) Eztabaida. Kontalariak:

Hiru saioak batera jarri, eztabaidatu eta ondorioak atera (ondorio horiek sindikatuentzat baliagarriak izan daitezke eta, agian, ezker alternatiboak, adibidez, Parlamentuan erabil ditzake proposamen zehatzak egiteko). 18:30- 19:30. Kontalariak.

–   –   –   –   –

BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL ECOSOCIAL EN EUSKAL HERRIA

Desde el punto de vista del sostenimiento de la vida (tanto de los ecosistemas como de las personas), ¿qué valores deben animar ese Plan Industrial?, ¿qué sectores socialmente necesarios habría que priorizar y potenciar? y ¿cuáles habría que reducir y cuáles tenderían a desaparecer?

Presentación general: Marije Etxebarria (del sindicato STEILAS) e Iñaki Barcena (Catedrático de Ciencia Política de la UPV/EHU y miembro del grupo Parte Hartuz). 09:30- 10:00.

Ecológicamente sostenible. Sobre valores ecológicos y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 10:00-12:00.

10:00 Moderadorxs: Marije Etxebarria e Iñaki Bárcena.

10:05 (35’) Luis González Reyes (Doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción y coautor del libro “La espiral de la energía”). Planteamiento general: Valores ecológicos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

10:40 (20’) Ainhara Plazaola (responsable de Medio Ambiente del sindicato ELA). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

11:00 (20’) Patxi Sanz (Comité de empresa de la Volkswagen en Navarra). Planteamiento centrado en la empresa.

11:2012:00 Debate. Relatorxs.

Socialmente justo. Sobre valores sociales y sectores a priorizar y a reducir o desaparecer. 12:30-14:30.

12:30 Moderadora: Maitane Arri.

12:35 (35’) Amaia Pérez Orozko (Doctora en economía, integrante de la “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción” y autora del libro “Subversión feminista de la economía). Planteamiento general: Valores sociales, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: sectores a priorizar y sectores a reducir.

13:10 (20’) Urtzi Ostolozaga (del sindicato LAB. Estructura Social). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

13:30 (20’) Joanes Maiza (ex delegado de la CAF (Gipuzkoa) y fundador de Goiener). Planteamiento centrado en la empresa.

 13:5014:30 Debate. Relatorxs.

Democráticamente decidido. Sobre valores democráticos y sobre: ¿cómo, desde los poderes públicos, se puede incentivar y desincentivar a los distintos sectores industriales para que se de esa transición ecosocial? 16:30—18:30.

16:30 Moderador: Josemanu Gutiérrez.

16:35 (35’) Alba del Campo (Periodista y realizadora de los documentales “El imperio eléctrico contra todxs”y “OligopolyOFF”). Planteamiento general: Valores democráticos, criterios, claves para una transición ecosocial de la industria: ¿cómo desde las leyes y los poderes públicos se puede incentivar y desincentivar a los sectores industriales para una transición ecosocial?

17:10 (20’) Josu Larrinaga (Profesor de Antropología de la UPV y miembro del grupo Parte Hartuz). Planteamiento centrado en la sociedad de Euskal Herria.

17:30 (20’) Igor Mera (del sindicato ESK). Planteamiento centrado en la industria de Euskal Herria.

17:50 (40’) – Debate. Relatorxs.

Puesta en común de las tres sesiones, debate y conclusiones (conclusiones que, quizá, pueden ser utilizadas en primer lugar por los sindicatos, pero, también, por la izquierda alternativa para presentar propuestas, por ejemplo, en el Parlamento). 18:30- 19:30. Relatorxs.

LANGILEEN PARTEHARTZEA, FORMAZIO IRAUNKORRA ETA ESTRATEGIA SINDIKALA PARTICIPACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES, FORMACIÓN CONTINUA Y ESTRATEGIA SINDICAL

EKAI Centerrek, lan harremanak eta garapen ekonomikoa ikuspegi bateratuan landu izan ditu. Ikuspegi horretatik, jarduera esparru nagusietako bat formazio iraunkorra da. Aldiz, nola berraktibatu daiteke formazio iraunkorrean langileen inplikazioa? Mintegi honetan EKAI Centerrek diagnosiak eta proposamenak partekatu nahi ditu. EKAI Center viene trabajando las relaciones laborales y el desarrollo económico desde una perspectiva integral. Desde esa perspectiva, la formación para el empleo se conforma como un ámbito de actuación de gran importancia. Sin embargo, ¿cómo se puede plantear una reactivación de la implicación de las trabajadoras y los trabajadores en materia de formación para el empleo? En este workshop EKAI Center quiere compartir e intercambiar diagnósticos y propuestas.

MINTEGIA / WORKSHOP

Azaroak 13 de Noviembre

17:00

KutxaKultur Aula 2 Gela (planta 4 solairua).Tabakalera (Donostia)

http://url.snd52.ch/visu-87206C5B-1747-4D0B-8A45-1BF7722C635D-0-NULL-06112017.html

Zero Zabor: II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia

Ante  la complaciente revisión del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia (Pigrub) 2005-2016 negandose a realizar  un necesario III Plan, la Plataforma ZERO ZABOR BIZAKIA, apoyada por mas de 50 entidades (sindicatos, partidos, organizaciones ecologisas, vecinales, profesionales..), manifestamos nuestro mas profundo estupor.

Manifestamos que los responsables de la gestión de las basuras en Bizkaia una y otra vez vuelven sobre el mismo terreno, con un informe hecho a su medida, justificando haber alcanzado los objetivos previstos y todo ello con una complacencia que impide analizar la situación real y avanzar hacia una gestión de residuos eficaz y sostenible, sin riesgos para la salud.

El segundo plan de gestión de residuos no ha cumplido objetivos claves, se cierra sin una evaluación veraz y participativa, evitando  sombra alguna  sobre Zabalgarbi. La prórroga del Plan obsoleto del 2005 hasta el año 2020 para realizar una planificación acorde a los retos europeos es no querer afrontar la situación real, engañarse,  y engañar a la población en definitiva. Cuando se necesitan cambios profundos, no se pueden admitir prorrogas.

Desglosemos: https://www.dropbox.com/s/ae727t1r521evb0/Nota%20Prensa%20261017.docx?dl=0

Sindicalismo de contrapoder y autogestión

Una de las cuestiones que creo suscita más interés en el debate de la renovación sindical, se refiere a la mirada respecto la capacidad de las organizaciones sindicales de favorecer el cambio socioeconómico. El sindicalismo puede y debe influir en la determinación de las políticas económicas, industriales y laborales, a la vez que puede y debe promover procesos de democratización en las empresas y la economía como parte de esa lucha de clases, de esa lucha de poder entre el trabajo y el capital o su eslabón dirigente, por el control de los medios de producción y la distribución de los excedentes económicos. Asimismo, esa lucha puede y debe permitir avanzar en los pasos necesarios para la transformación del modelo económico capitalista imperante en otro socialista autogestionario que sea más eficiente, justo y democrático.

En esa clave, vale la pena mirar los puntos en común entre el sindicalismo, la economía social y la orientación de cambio económico autogestionario que ambos instrumentos y movimientos pueden promover.

(…)

 

http://radicaleslibres.es/sindicalismo-contrapoder-autogestion/

#EskolaEkosozialista urriak 26, 1. saioa

Urriak 26, La Bolsan, Herri Eskola Ekosozialista martxan berriro ere

26 de octubre, en La Bolsa, la Escuela Popular Ecosocialista en marcha de nuevo.

Saiorako aurretiazko testua / Texto previo a la reunión:

http://bit.ly/Ecosocialismo_TextoPrevio

Zabal ezazu gonbidapena zure kontaktuen artean / Distribuye la invitación entre tus contactos

 

Nueva dirección de Facebook: https://www.facebook.com/guneekosozialista/